Nắp Ly

isn
Nắp Ly

Nắp Ly

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Nắp Bằng D93

Đặc tính: - Nhựa PET trắng trong - Thiết kế đặc biệt đảm bảo độ chắc chắn và cắt gọt cao. - Có thể ..

$0,00

Nắp C5

Đặc tính:- Nhựa PET trắng trong- Thiết kế đảm bảo độ chắc chắn và cắt gọt cao- Có thể sản xuất theo ..

$0,00

Nắp Cầu D93

Đặc tính: - Nhựa PET trắng trong - Thiết kế đặc biệt đảm bảo độ chắc chắn và cắt gọt cao. - Có thể ..

$0,00

Nắp Cầu D98

Đặc tính:- Nhựa PET trắng trong- Thiết kế đặc biệt đảm bảo độ chắc chắn và cắt gọt cao- Sản xuất the..

$0,00

Nắp Ly TK 08C

Đặc tính:- Nhựa PS trắng đục- Thiết kế đặc biệt đảm bảo độ chắc chắn và cắt gọt cao- Sản xuất theo y..

$0,00

Nắp Ly TK 08oz

Đặc tính:- Nhựa PS trắng đục- Thiết kế đặc biệt đảm bảo độ chắc chắn và cắt gọt cao- Sản xuất theo y..

$0,00

Nắp Ly TK 16oz

Đặc tính:- Nhựa PS trắng đục- Thiết kế đảm bảo độ chắc chắn và cắt gọt cao- Sản xuất theo yêu cầu (c..

$0,00

Nắp Ly TK Coffee

Đặc tính:- Nhựa PS trắng đục- Thiết kế đặc biệt đảm bảo độ chắc chắn và cắt gọt cao- Sản xuất theo y..

$0,00

Nắp ly TK N90 bằng

Đặc tính:- Nhựa PS trắng đục- Thiết kế đặc biệt đảm bảo độ chắc chắn và cắt gọt cao- Sản xuất theo y..

$0,00

Nắp Ly TKN90U

Đặc tính:- Nhựa PS trắng mờ- Thiết kế đặc biệt đảm bảo độ chắc chắn và cắt gọt cao- Sản xuất theo yê..

$0,00