Ly PP

isn
Ly PP

Ly PP

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Ly PP 1000ml Tròn

Đặc tính: - Nhựa PP trắng trong - Thiết kế đặc biệt đảm bảo độ chắc chắn và cắt gọt cao. - Có thể s..

$0,00

Ly PP 450ml Sọc

Đặc tính: - Nhựa PP trắng trong - Thiết kế đặc biệt đảm bảo độ chắc chắn và cắt gọt cao. - Có thể sả..

$0,00

Ly PP 500ml Sọc

Đặc tính:- Nhựa PP trắng trong- Thiết kế đặc biệt đảm bảo độ chắc chắn và cắt gọt cao.- Có thể sản x..

$0,00

Ly PP 500ml Tron

Đặc tính:- Nhựa PP trắng trong- Thiết kế đặc biệt đảm bảo độ chắc chắn và cắt gọt cao.- Có thể sản x..

$0,00

Ly PP 700ml Sọc

Đặc tính:- Nhựa PP trắng trong- Thiết kế đặc biệt đảm bảo độ chắc chắn và cắt gọt cao.- Có thể sản x..

$0,00

Ly PP 700ml Tròn

Đặc tính:- Nhựa PP trắng trong- Thiết kế đặc biệt đảm bảo độ chắc chắn và cắt gọt cao.- Có thể sản x..

$0,00