Khay Xốp - Khay Nhựa

isn
Khay Xốp - Khay Nhựa

Khay Xốp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Khay K067

Đặc Tính:- Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Có thể sản xuất theo màu yêu cầu (có điều kiện và số lượng đặt h..

$0,00

Khay K068

Đặc tính: - Nhựa PS xốp - Chất liệu cách ..

$0,00

Khay K069

Đặc tính : - Nhựa PS xốp - Cách nhiệt - Thiết ..

$0,00

Khay K070

Đặc Tính: - Nhựa PS xốp - Cách nhiệt - Có thể sản xuất theo màu yêu cầu (có..

$0,00

Khay K071

Đặc Tính: - Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Có thể sản xuất theo màu yêu cầu (có điều kiện..

$0,00

Khay K072

Đặc tính : - Nhựa PS xốp - Cách nhiệt - Có ..

$0,00

Khay K073

Đặc Tính: - Nhựa PS xốp - Cách nhiệt - Có thể sản xuất theo màu yêu cầu (có..

$0,00

Khay K074

Đặc Tính:- Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Có thể sản xuất theo màu yêu cầu (có điều kiện và s..

$0,00

Khay K078

Đặc tính : - Nhựa PS xốp - Cách nhiệt - Thiết ..

$0,00

Khay K078A

Đặc Tính: - Nhựa PS xốp - Cách nhiệt             ..

$0,00

Khay K080

Đặc tính : - Nhựa PS xốp - Cách nhiệt - Thiết ..

$0,00

Khay K081

Đặc Tính: - Nhựa PS xốp - Cách nhiệt - Thiết kế có thành cao để tăng dung t..

$0,00

Khay K084

Đặc Tính: - Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Có thể sản xuất theo màu yêu cầu (có điều kiện..

$0,00

Khay K085

Đặc Tính:- Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Thiết kế có thành cao để tăng dung tích- Có thể sản xuất theo mà..

$0,00

Khay K086

Đặc Tính:- Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Thiết kế có thành cao để tăng dung tích- Có thể sản xuất theo mà..

$0,00