Tô Xốp

isn
Tô Xốp

Tô Xốp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Tô T10

Đặc tính:- Nhựa PS trắng đục- Thiết kế đặc biệt chuyên dụng đựng thực phẩm khô và thực phẩm có chất ..

$0,00

Tô T13

Đặc tính : - Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Có thể sản xuất theo màu yêu cầu ..

$0,00

Tô T15

Đặc tính : - Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Có thể sản xuất theo màu yêu cầu (có điều kiện và số..

$0,00

Tô T16

Đặc tính : - Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Có thể sản xuất theo màu yêu cầu (có điều kiện và số..

$0,00

Tô T3

Đặc tính : - Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Có thể sản xuất theo màu yêu cầu (có điều kiện và số..

$0,00

Tô T6

Đặc tính : - Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Có thể sản xuất theo màu yêu cầu (có điều kiện và số..

$0,00