Hộp Nhựa

isn
Hộp Nhựa


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Hộp 6 trứng TK 003T

Đặc tính:- Nhựa PET trắng trong- Thiết kế đặc biệt đảm bảo độ chắc chắn và cắt gọt cao- Có thể sản x..

$0,00

Hộp nhựa H1PP

Đặc tính:- Nhựa PP trắng mờ- Thiết kế đặc biệt đảm bảo độ chắc chắn và cắt gọt caoCông dụng:- Dùng đ..

$0,00

Hộp nhựa HT004 PET

Đặc tính:- Nhựa PET trắng trong- Thiết kế đặc biệt chuyên dụng đựng thực phẩm khôCông dụng:- Đựng th..

$0,00

Hộp nhựa HT10

Đặc tính:- Hộp nhựa PP, nắp bằng nhựa PS- Thiết kế đảm bảo độ chắc chắn và cắt gọt caoCông dụng:- Đự..

$0,00

Hộp Nhựa HT14

Đặc tính:- Nhựa PET trắng trong- Thiết kế chuyên dụng đựng thực phẩm khôCông dụng:- Đựng thức ăn, đự..

$0,00

Hộp nhựa HT17

Đặc tính:- Hộp làm bằng nhựa PS, nắp bằng nhựa PET- Thiết kế đảm bảo độ chắc chắn và cắt gọt caoCông..

$0,00

Hộp nhựa HT201

Đặc tính:- Nhựa PET- Thiết kế chuyên dụng đựng thực phẩm khôCông dụng:- Đựng thực phẩm, mứt..

$0,00

Hộp nhựa HT203

Đặc tính:- Hộp nhựa PS, năp bằng nhựa PET- Thiết kế đặc biệt đảm bảo bộ chắc chắn và cắt gọt caoCông..

$0,00

Hộp nhựa HT208

Đặc tính:- Nhựa PET- Thiết kế đặc biệt chuyên dụng đựng thực phẩm khôCông dụng:- Đựng thức ăn, mứt..

$0,00

Hộp nhựa HT211

Đặc tính:- Nhựa PET trắng trong- Thiết kế đặc biệt chuyên dụng đựng thực phẩm khôCông dụng:- Đựng th..

$0,00

Hộp nhựa HT212

Đặc tính:- Nhựa PE trắng trong- Thiết kế chuyên dụng đựng thực phẩm khôCông dụng:- Đựng thức ăn, đựn..

$0,00

Hộp nhựa HT214

Đặc tính:- Nhựa PET trắng trong- Thiết kế đặc biệt chuyên dụng đựng thực phẩm khôCông dụng:Đựng thức..

$0,00

Hộp nhựa HT215

Đặc tính:- Nhựa PET trắng trong- Thiết kế đặc biệt chuyên dụng đựng thực phẩm khôCông dụng:Đựng thức..

$0,00

Hộp nhựa HT25

Đặc tính:- Hộp nhựa PP, nắp bằng nhựa PET- Thiết kế đặc biệt đảm bảo độ chắc chắn và cắt gọt caoCông..

$0,00

Hộp nhựa KP3

Đặc tính:- Hộp nhựa PP, nắp nhựa PET- Thiết kế đặc biệt đảm bảo độ chắc chắn và cắt gọt caoCông dụng..

$0,00