Khay Xốp - Khay Nhựa

isn
Khay Xốp - Khay Nhựa

Khay Xốp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Khay K148HI

Đặc tính : - Nhựa PS xốp - Cách nhiệt - Thiết ..

$0,00

Khay K155

Đặc Tính:- Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Thiết kế có thành cao để tăng dung tích- Có thể sản xuất màu the..

$0,00

Khay K157

Đặc Tính:        - Nhựa PS xốp- Cách nhiệt - Thiết kế lõm 6 lỗ ..

$0,00

Khay K159

Đặc Tính:- Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Thiết kế có thành cao để tăng dung tích- Có thể sản xuất màu the..

$0,00

Khay K161

Đặc Tính:- Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Thiết kế có thành cao để tăng dung tích- Có thể sản xuất màu the..

$0,00

Khay K162

Đặc Tính:- Nhựa PS xốp- Cách nhiệt - Thiết kế lõm 6 lỗ ở đáy khay để đựng mực ống -..

$0,00

Khay K166

Đặc Tính:- Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Thiết kế có thành cao để tăng dung tích- Có thể sản xuất màu the..

$0,00

Khay K172

Đặc tính : - Nhựa PS xốp - Cách nhiệt - Có ..

$0,00

Khay K174

Đặc Tính: - Nhựa PS xốp             - Cách nhiệt ..

$0,00

Khay K176

Đặc Tính:- Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Thiết kế có thành cao để tăng dung tích- Có thể sản xuất màu the..

$0,00

Khay K181HI

Đặc tính : - Nhựa PS xốp - Cách nhiệt - Có ..

$0,00

Khay K187

Đặc Tính:- Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Thiết kế có thành cao để tăng dung tích- Có thể sản xuất màu the..

$0,00

Khay K190HI

Đặc Tính:- Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Thiết kế có thành cao để tăng dung tích- Có thể sản xuất màu the..

$0,00

Khay K192

Đặc Tính:         - Nhựa PS xốp - Cách nhiệt - Có thể s..

$0,00

Khay K198

Đặc Tính:- Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Thiết kế có thành cao để tăng dung tích- Có thể sản xuất màu the..

$0,00