Khay Xốp - Khay Nhựa

isn
Khay Xốp - Khay Nhựa

Khay Xốp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Khay K033

Đặc Tính:- Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Có thể sản xuất theo màu yêu cầu (có điều kiện và số lượng đơn h..

$0,00

Khay K034

Đặc tính : - Nhựa PS xốp - Cách nhiệt - Thiết ..

$0,00

Khay K035

Đặc Tính:- Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Có thể sản xuất theo màu yêu cầu (có điều kiện và số lượng đơn h..

$0,00

Khay K036

Đặc Tính:- Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Có thể sản xuất theo màu yêu cầu (có điều kiện và số lượng đơn h..

$0,00

Khay K036A

Đặc tính : - Nhựa PS xốp - Cách nhiệt - Có ..

$0,00

Khay K037

Đặc Tính:- Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Có thể sản xuất theo màu yêu cầu (có điều kiện và số lượng đơn h..

$0,00

Khay K037 Sọc

Đặc Tính:- Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Có thể sản xuất theo màu yêu cầu (có điều kiện và số lượng đơn h..

$0,00

Khay K038

Đặc tính : - Nhựa PS xốp - Cách nhiệt - Thiết ..

$0,00

Khay K039

Đặc tính : - Nhựa PS xốp - Cách nhiệt - Có ..

$0,00

Khay K040

Đặc Tính:- Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Có thể sản xuất theo màu yêu cầu (có điều kiện và số lượng đơn h..

$0,00

Khay K041

Đặc tính : - Nhựa PS xốp - Cách nhiệt - Thiết ..

$0,00

Khay K042

Đặc tính :- Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Thiết kế có thành cao để tăng dung tích- Có thể sản xuất t..

$0,00

Khay K043

Đặc tính :- Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Thiết kế có thành cao để tăng dung tích- Có thể sản xuất t..

$0,00

Khay K045

Đặc tính : - Nhựa PS xốp - Cách nhiệt - Có ..

$0,00

Khay K046

Đặc tính :- Nhựa PS xốp- Cách nhiệt- Có thể sản xuất theo màu yêu cầu ( có điều kiện và số lượn..

$0,00