Ống Hút

Ống Hút


Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Ống khuấy Cafe

Đặc tính: - Nhựa PP - Thiết kế chuyên dụng cho việc hút chất lỏng nóng  - Có thể sản xuất theo..

$0,00

Ống Lồng Đèn

Đặc tính: - Nhựa PP - Thiết kế đặc biệt đảm bảo độ chắc chắn để cầm nắm - Có thể sản xuất theo màu ..

$0,00

Ống Nghệ Thuật Màu

Đặc tính: - Nhựa PP, nhiều màu - Thiết kế chuyên dụng cho việc hút chất lỏng   - Có thể sản xu..

$0,00

Ống Nghệ Thuật Đen

Đặc tính: - Nhựa PP màu đen - Thiết kế chuyên dụng cho việc hút chất lỏng  - Có thể sản xuất t..

$0,00

Ống Nhọn Bọc Màng phi 6

Đặc tính: - Nhựa PP - Thiết kế chuyên dụng cho việc hút chất lỏng  - Có thể sản xuất theo màu ..

$0,00

Ống Nhọn phi 6

Đặc tính: - Nhựa PP - Thiết kế chuyên dụng cho việc hút chất lỏng   - Có thể sản xuất theo màu..

$0,00

Ống Nhọn Phi 9

Đặc tính: - Nhựa PP - Thiết kế chuyên dụng cho việc hút chất lỏng  - Có thể sản xuất theo màu ..

$0,00

Ống Thẳng Đen

Đặc tính: - Nhựa PP đen, đường kính 5mm - Thiết kế chuyên dụng cho việc hút chất l..

$0,00

Ống Thẳng Đen Phi 6

Đặc tính: - Nhựa PP đen - Thiết kế chuyên dụng cho việc hút chất lỏng . - Có thể sản xuất theo màu ..

$0,00

Ống Trân Châu Màu Nhọn Phi12

Đặc tính: - Nhựa PP nhiều màu - Thiết kế chuyên dụng cho việc hút trà sữa trân châu. - Có thể sản x..

$0,00

Ống Trân Châu Màu Phi 10

Đặc tính: - Nhựa PP, đường kính 10mm, có nhiều màu - Thiết kế đặc biệt đảm bảo độ chắc chắn - Có thể..

$0,00

Ống Trân Châu Màu Phi 12

Đặc tính: - Nhựa PP, đường kính 12mm, có nhiều màu - Thiết kế đặc biệt đảm bảo độ chắc chắn - Có thể..

$0,00

Ống Trân Châu Sọc Đỏ Phi 10

Đặc tính: - Nhựa PP, đường kính 10mm - Thiết kế đặc biệt đảm bảo độ chắc chắn - Có thể sản xu..

$0,00

Ống Trân Châu Sọc Đỏ Phi 12

Đặc tính: - Nhựa PP, đường kính 12mm, có sọc đỏ - Thiết kế đặc biệt đảm bảo độ chắc chắn - Có thể s..

$0,00

Ống Trân Châu Trong Phi 12

Đặc tính:- Nhựa PP, đường kính 12mm, màu trong - Thiết kế đặc biệt đảm bảo độ chắc chắn - Có thể sản..

$0,00